Geen onschuldigen vast!

Liegen en bedriegen

Vanaf de rechtszaak in Zwolle is er een patroon herkenbaar waar het Openbaar Ministerie relevante informatie weghield voor de rechters en soms zelfs uitspraken deed die haaks staan op de informatie die uit het dossier naar voren komt.

Zowel bij de rechtszaak in Den Bosch (2003/2004) als bij het OriŽnterend Vooronderzoek zijn er een aantal sterke staaltjes van op te merken, zoals recentelijk is aangetoond.

  • Uit het tactisch journaal dat door de uitspraak van het hof in september 2003 aan het hof diende verstrekt te worden is relevante informatie verwijderd en andere informatie veranderd om problemen bij het onderzoek in 1999 te maskeren.
  • Het Proces Verbaal dat door twee rechercheurs is opgemaakt om te laten zien dat men wel steeds wist waar de blouse sinds 1999 was geweest ("chain of custody") blijkt valselijk opgemaakt te zijn.
  • In de rapportage van het oriŽnterend vooronderzoek staat vermeld dat het nieuwe alibi wel klopt met de beschikbare telefoongegevens, maar uit de telefoongegevens van de huistelefoon van Meike W. blijkt dat dit pertinent niet waar is.
  • Bij de schrijfproeven die afgenomen zijn in het kader van het OriŽnterend Vooronderzoek zijn er een aantal onverklaarbare eigenaardigheden aangetroffen, zowel in de schrijfproeven zelf als in de administratieve verslaglegging door de personen die deze schrijfproeven afgelegd zouden hebben.

Over deze bevindingen zijn klachten ingediend. Helaas is ťťn en ander zo in Nederland georganiseerd dat deze klacht moet ingediend worden bij dezelfde personen als degenen die eindverantwoordelijk zijn voor dit gesjoemel.

Inmiddels loopt er een art. 12 procedure tegen de rechercheurs die het Proces Verbaal over wat er met de blouse is gebeurd valselijk hebben opgemaakt. Op 23 april zijn de beide rechercheurs door het hof in Leeuwarden gehoord. Binnenkort wordt hierover een beslissing verwacht.

Terug naar basispagina