Geen onschuldigen vast!

Gebruik van Microsporenfolie

Begin 2008 werd ontdekt dat de Technische Recherche op het Plaats Delict microsporenfolie had gebruikt o.a. bij het onderzoek naar het voorpand van de blouse. Microsporenfolie is een stuk folie van 10 bij 5 centimeter met kleefstof aan de ene kant. Een stuk is over de hele oppervlakte gebruikt om haren en pluisjes van de blouse af te nemen. Dus hetzelfde stuk wordt meermalen op de blouse gedrukt. De officiële instructie is "totdat de oppervlakte geheel is afgenomen of de kleefstof is uitgewerkt".

Onderzoek wijst uit dat dit gebruik van microsporenfolie niet alleen sporen van de blouse opneemt, maar ook –zeker microscopisch kleine sporen- weer achterlaat op een andere plek van de blouse. Dat houdt dus in dat deze microsporenfolie zowel verantwoordelijk kan zijn geweest voor het verspreiden van de rode vlekken over de blouse als voor het verspreiden van DNA over de blouse vanuit een startpunt.

Dit is het stuk wat hierover in april 2008 naar het OM en NFI is gestuurd.

In juli 2009 kwam er een antwoord, waarin –zonder het uitvoeren van enige test- wordt ontkend dat die verspreiding van DNA mogelijk is. Een onbegrijpelijke uitspraak gezien zowel de tests die worden uitgevoerd als de praktijk in de VS waar microsporenfolie juist gebruikt wordt om DNA van stukken van overtuiging af te halen.

Met dit stuk is door ons gereageerd op de duidelijke onwil van het OM en NFI te erkennen dat in feite alleen al door deze bevinding m.b.t. microsporenfolie de hele veroordeling van Louwes op losse schroeven staat.

Ook dit is weer een goed voorbeeld van tot hoever het OM en het NFI bereid zijn om niet onder ogen te hoeven zien hoe ze in de fout zijn gegaan bij de veroordeling van Louwes op basis van DNA in 2004, zoals hier staat omschreven.

Terug naar basispagina