Geen onschuldigen vast!

Het telefoongesprek van 20.36 in relatie tot het alibi van Louwes

Het OM neemt aan dat Ernest Louwes op de avond van de moord om 20.36 uur in Deventer was; dit op basis van de locatie van de zender waarmee zijn GSM verbinding maakte. Volgens het OM zou hij de weduwe hebben opgebeld in een gesprek van 16 seconden om te zeggen dat hij eraan kwam.

Louwes zegt echter dat hij in rond 19.15 uur van de Jaarbeurs uit Utrecht vertrok alwaar hij zijn handtekening had gezet om studiepunten te verzamelen. Tijdens dat gesprek had hij, volgens eigen zeggen, kort naar de weduwe gebeld om haar een bedrag door te geven van 1750 gulden. (1% van het belastbaar inkomen, in het kader van een voorgenomen gift aan een kerk in Den Bosch). Dit bedrag wordt later teruggevonden op een memoblokje bij de telefoon van de weduwe.

Als dit gesprek rond 20.30 uur heeft plaatsgevonden zou Louwes in de buurt van 't Harde hebben kunnen rijden. Dat is hemelsbreed ongeveer 25 km. van de antenne in Deventer. Over de weg is het een beduidend verder. Als Louwes echt in de file gestaan heeft bij Harderwijk dan kan hij niet om 20.36 uur in Deventer zijn geweest en andersom.

De deskundigen, ingeschakeld door het OM, hebben steeds beweerd dat het onmogelijk is dat Louwes vanuit 't Harde de antenne van Deventer heeft aangeklikt. Een recent rapport toont aan dat, mede door de hele bijzonder atmosferische omstandigheden op de bewuste avond (een duct door een temperatuurinversie op lage hoogten), waarbij ook bij de radio-amateurs op die avond over ongewoon grote afstanden verbindingen zijn gemaakt, een verbinding van ongeveer 25 km tussen de A28 en deze speciale antenne in Deventer, die precies gericht is in de richting van deze plek, zeker mogelijk is. (Bedenk daarbij dat er aan de masten in Deventer meer dan 10 antennes zaten, en dat Louwes precies die antenne aanklikte die gericht stond op de A28 nabij 't Harde).

Kaarte t Harde

En als het OM gewoon in 1999 een Timing Advance Analyse had laten uitvoeren dan had onomstotelijk duidelijk geworden waar de GSM van Ernest Louwes zich bevond. Maar dit onderzoek, dat Louwes volledig had kunnen vrijwaren, is niet opgevraagd door het OM en is inmiddels niet meer mogelijk omdat de informatie in 2000 door KPN vernietigd is.

Terug naar basispagina