Geen onschuldigen vast!

Hoe het OM tegen beter weten in volhield dat Louwes 's morgens niet bij de weduwe was geweest.

Bij de rechtszaak in Arnhem, waar Ernest Louwes tot 12 jaar is veroordeeld, heeft de Advocaat Generaal uitvoerig uiteengezet waarom Ernest Louwes niet ‘s morgens in de woning van de weduwe was geweest. Ook dit is een prima voorbeeld hoe het OM met de feiten aan de haal gaat als het in haar kraam te pas komt, terwijl men zeker kon weten dat Louwes op die bewuste donderdagochtend wel bij de weduwe geweest was.

Dit zei de Advocaat Generaal aan het eind van het requisitoir in Arnhem eind 2000: “Mijn conclusie is dan ook dat hr. Louwes die ochtend, 23 september 1999, niet in de woning is geweest. Misschien is hij er wel langs gereden, want uit de printlijsten blijkt dat hij elk geval op 23 september 1999 om 9.30 uur en om 9.45 uur in Deventer was.” Een belangrijke onderbouwing hiervan is in het requisitoir dat de werkster “zeer stellig is dat zij niemand anders dan mevrouw Wittenberg die ochtend in de woning gezien of gehoord heeft.”

Maar als het Tactisch Journaal wordt bekeken wat er in staat over dit mogelijke bezoek van Ernest Louwes aan de weduwe op de ochtend van 23-9-1999 dan wordt duidelijk hoe het OM de feiten heeft gemanipuleerd..
Op 27-9-1999 heeft Louwes als getuige zijn eerste gesprek met de politie. In het Tactisch Journaal staat: “Dhr. Louwes is vorige week donderdagmorgen, 23-09-99, nog bij Mw. Wittenburg in de woning geweest. Gelet op geluiden van de bovenverdieping nam hij aan dat de werkster er was”. De huishoudster vertelde echter bij haar eerste verhoor dat op die donderdagochtend niemand op bezoek is geweest.

Op 19 november 1999 werd Ernest Louwes opgepakt en verhoord. Daarbij gaf hij meer informatie over zijn bezoek op die donderdagochtend aan de weduwe. O.a. zegt hij dan ook dat hij een penetrante geur heeft geroken toen hij bij de weduwe op bezoek was.

Op 24-11-1999 spreekt de politie opnieuw met de werkster. Dit staat er in het Tactisch Journaal: ".....kwam het gesprek nogmaals op het feit dat er nu een verdachte was aangehouden en zij had op de radio gehoord dat er ook een huiszoeking had plaats gevonden in een kantoor. In gedachten verbond zij daaraan het beroep van boekhouder en nu was haar de afgelopen dagen te binnen geschoten dat er ook nog een keer een boekhouder op bezoek zou zijn geweest.
Zij herinnerde zich dat tijdens een eerste koffieronde door mevr. Wittenberg was gezegd, dat een boekhouder op bezoek zou komen. Ze weet echter niet of dit speelde op de morgen van de donderdag dat mevr. Wittenberg werd vermoord, of dat dit al een donderdag eerder was. Zij heeft geen boekhouder gezien. Ze weet wel dat op de dag dat die boekhouder geweest zou zijn, mevr. Wittenberg een tijdje beneden is geweest, hooguit 20 min. Toen ter sprake kwam dat mevr. Wittenberg die laatste donderdagmorgen ook nog naar de huisarts was geweest, denkt mevr. H. dat de boekhouder dan vermoedelijk een donderdag eerder geweest kan zijn.
Deze tijd van 20 min. kan ze namelijk geen plaats geven in de tijdsinvulling van die laatste donderdagmorgen."

De werkster (circa 70 jaar oud) zegt dus dat ze zich wel herinnert dat de boekhouder (Louwes) op bezoek is geweest, maar dat kan dus ook donderdag 16-9-1999 zijn geweest.

In het Tactisch Journaal staat ook de inhoud van een rode agenda die in de koffer van Ernest Louwes is gevonden. Daar staan de afspraken in die Louwes in 1999 met de weduwe heeft gehad: “Betreft de rode agenda van 1999 welke in de koffer van Louwes werd aangetroffen. Volgens deze agenda had Louwes in 1999 de volgende afspraken met Wittenberg. 990615 te 13.00 uur, 990720 te 10.00 uur, 990831 09.00 uur, 990910 09.00/09.30 uur, 990923 09.00/09.30 uur.”
Dit zijn dus vijf data in 1999. En als je op de kalender kijkt dan kan je vaststellen dat het drie keer op een dinsdagochtend was, één keer op een vrijdagochtend en één keer op donderdagochtend, namelijk op de ochtend van de moord!

Wat weet het OM dus op 26-11-1999?
- De huishoudster zegt dat de boekhouder geweest is op een dag dat ze er ook was, maar zij denkt dat het een week voor de moord is, 16-9-1999.
- De huishoudster komt altijd op donderdag.
- Louwes is sinds juni 1999 volgens zijn agenda 5 keer bij de weduwe geweest. Maar één keer een donderdag: 23-9-1999.
- Op 23-9-1999 om 9.31 uur voert de GSM van Louwes een gesprek met een paal in Deventer (de paal die het gunstigst staat ten opzichte van het huis van de weduwe).

Het was ook heel eenvoudig voor het OM geweest om vast te stellen waar Louwes op 16-9-1999 geweest was, zodat het helemaal zeker was dat de enige donderdad dat Louwes bij de weduwe geweest was, 23-9-1999 geweest moest zijn, de ochtend van de moord.

Maar op basis van de bovenstaande informatie zegt de Advocaat Generaal een jaar later in Arnhem: “Mijn conclusie is dan ook dat hr. Louwes die ochtend 23 september 1999 niet in de woning is geweest.”

Pas bij de nieuwe rechtszaak in januari 2004 verklaarde de huishoudster zelf dat Louwes wel op de ochtend van 23-9-1999 bij de weduwe op bezoek was geweest. Maar nog een maand eerder sprak de Advocaat Generaal die in Den Bosch optrad dat Louwes die ochtend niet bij de weduwe op bezoek was geweest.

Toch had in een intern stuk van het OM in oktober 2003 gestaan dat Louwes die ochtend wel op bezoek was geweest.

Terug naar basispagina