Geen onschuldigen vast!

Belangrijke nieuwe rapporten

Sinds februari 2007 zijn er belangrijke nieuwe rapporten binnengekomen.

Allereerst het rapport van het FSS over de gevolgen van de behandeling van de blouse in de periode 25-9-1999 en december 2003. Tegen alle regels van zorgvuldigheid is gezondigd, waardoor de gevonden DNA sporen en de locatie waar ze gevonden zijn, niet meer tot een stevige conclusie kan leiden. Dit rapport wordt hier uitgebreid beschreven. De conclusie van het FSS is dat op basis van de sporen van de blouse niet gezegd kan worden of de basis ervan het ochtendbezoek is of de moord. En daarmee is het arrest van Den Bosch in feite volledig onderuit gehaald.

Ook een Amerikaanse DNA deskundige, Dan Krane, heeft het materiaal bestudeerd waarop Louwes in 2004 door het hof in Den Bosch is veroordeeld. Zowel de aanname dat het greepsporen zouden zijn als de "mishandeling van de blouse" zorgen ervoor dat Dan Krane het aangevoerde bewijs zeer zwak vindt.

Ook is er een analyse gemaakt van de rol van de NFI medewerkers Kloosterman en Eikelenboom, die niet alleen in Deventer een cruciale rol vervulden, maar dat ook bij de Schiedammer Parkmoord deden.

Er is een uitgebreide analyse op de foto's van het Plaats Delict en die van de blouse bij het NFI anno 2003 uitgevoerd. En daaruit blijkt dat er op diverse plekken op de blouse afdrukken zijn van een duim of vinger van de dader die zich in een handschoen bevond. En daarmee is het bewijs dat de sporen die van Louwes gevonden zijn afkomstig van huidcellen helemaal weggevallen.

Een ander nieuw rapport is een uitgebreide nieuwe analyse van de atmosferische omstandigheden op de avond van 23-9-1999. Die blijken zo bijzonder geweest te zijn dat er veel documenten beschikbaar zijn waaruit blijkt dat telefoonverbindingen op de GSM band over veel grotere afstanden plaats hebben gevonden en gevonden kunnen hebben dan normaliter het geval is. Bij het hof in Den Bosch meldde een professor dat op de avond van 23-9-1999 de atmosferische omstandigheden normaal waren geweest, maar dat blijkt evident niet het geval geweest te zijn. Zoals uit dit rapport blijkt. Slotconclusie is dat uit het uitgebreide technische onderzoek blijkt dat het helemaal niet zo onwaarschijnlijk is dat de GSM van Ernest Louwes de paal van Deventer heeft aangeklikt.

En ten slotte zijn er twee rapporten beschikbaar gekomen over de wijze waarop er met stukken is gesjoemeld om het Hof van Den Bosch te misleiden. Het ene betreft de veranderingen aangebracht aan het Tactisch Journaal en het andere betreft het feit dat het Proces Verbaal over waar de blouse tussen 1999 en 2003 is geweest valselijk is opgemaakt.

Terug naar basispagina