Geen onschuldigen vast!

Valse alibi's

Op 28-9-1999, drie dagen nadat het slachtoffer is gevonden, wordt Michaël de J. door de politie gehoord. Hij geeft dan aan voor het eerst te horen dat de weduwe dood is. Daarnaar gevraagd vertelt hij dat hij op de avond van 23-9-1999 de hele avond met zijn vriendin thuis is geweest. Een dag later zegt zijn vriendin Meike hetzelfde: Michaël was tussen 17 en 19 uur thuisgekomen en daarna de hele avond thuis gebleven.

Op 12-10-1999 worden zij beiden apart verhoord. Michaël geeft aan op de dag van de moord rond 19.30 uur thuisgekomen te zijn. Meike zegt dat toen ze om 16.30 uur thuiskwam, Michaël al thuis was en de rest van de avond thuis is gebleven.

In december 1999 ontvangt het onderzoeksteam in deze moordzaak telefoongegevens van Libertel, waaruit blijkt dat Michaël tussen 16.30 en 19.30 uur drie keer, in totaal gedurende 25 minuten, met Meike heeft gebeld, voor het laatst om 19.20 uur..................................................................................................................................................................................................... Het onderzoeksteam beperkt zich in het Tactisch Journaal tot de conclusie dat Michaël dus de waarheid heeft gesproken en doet verder niets met deze informatie.Ook wordt Meike niet om een nadere uitleg gevraagd.
In februari 2000 geeft Officier van Justitie Duyts bij de rechtszaak in Zwolle tegen Ernest Louwes toch dat Michaël een sluitend alibi had en/of niet op een leugen in zijn alibi was te betrappen.
 
In januari 2006 verklaart Meike tegenover twee particuliere rechercheurs dat ze in werkelijkheid op de avond van de moord rond 20 uur naar de soos is gegaan en Michaël later op de avond op de soos kwam. Dat is de basis geweest voor de brief die Maurice de Hond aan het Openbaar Ministerie heeft gestuurd en die (mede) de aanleiding werd voor het oriënterend vooronderzoek.

Op 8 mei 2006 verklaren Meike en Michaël tegenover het Openbaar Ministerie dat het werkelijke verhaal was, dat Michaël om 19.30 vanaf het terras van de soos naar Meike had gebeld en dat Meike toen naar de soos is gekomen, waar ze ruim voor 20 uur aankwam en ze daar de hele avond zijn gebleven. Dat zou in november 1999 al door Meike tegen twee rechercheurs zijn verteld.

................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

Onlangs is bekend geworden dat het OM al sinds half november 1999 ook over de telefoongegevens beschikt van de huistelefoon van Meike. En die blijkt nog om 20.20 uur een gesprek gevoerd te hebben van 3 minuten met een telefoonnummer in de provincie Utrecht. En hieruit blijkt dus datt het OM in haar persbericht (wederom) gelogen heeft over een alibi. De verklaringen uit mei 2006 sporen NIET met de gegevens over het telefoonverkeer..................................................................................................................................................................... ...........................................................

In dit stuk treft u o.a. de printout van de telefoongegevens van de huistelefoon van Meike. En dit is een schematisch overzicht van de twee valse alibi's.

Terug naar basispagina